Verandermanagement

In de workshops ‘Veranderingsmanagement: lean & scrum = agile’ krijgen teams een helder beeld van de klantvraag, nemen ze creatieve en innovatieve stappen richting het eindresultaat en blijven ze flexibel en agile door te luisteren naar weerstanden tegen de verandering. In workshops wordt onder begeleiding onderling wél geluisterd naar de weerstanden tegen verandering, want daar wordt een organisatie juist wijzer en effectiever van volgens Brans.

Via de methode van Deep Democracy zal in een organisatie nieuwe energie gaan stromen. De wensen moeten snel helder en concreet worden, zodat de energie agile wordt gestuurd naar concrete resultaten die steeds op korte termijn worden geëvalueerd.v03

Brans zet authentieke, energieke acties in om veranderingen op gang te helpen. Op basis van beleid van management creëert hij eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers die hij aanspoort tot het genereren van ideeën, om zo een verandering in de organisatie te bewerkstelligen. De ideeën worden uitgedacht in projecten met actieplannen die voor de uitvoering ervan worden gepitcht. Brans spoort met name aan tot het scoren van overzichtelijke, praktische resultaten. Deze stimuleren bovendien het doorzettingsvermogen van de medewerkers. En dat versterkt weer de wil en de energie om verder te willen veranderen.

Een voorbeeld van een veranderingstraject was bij de Raad voor de rechtspraak. Na een groot reorganisatietraject bleek dat veel medewerkers nog niet voldoende veranderingsgezind waren. Om die reden is een groep van twaalf medewerkers, ‘De Bende van Twaalf’, gestart met het doel de medewerkers in de organisatie te prikkelen tot verandering. De Bende van Twaalf werd geleid door Brans en bestond uit een divers gezelschap, van rechters tot bodes.

We zijn gestart met het in kaart brengen van de weerstand tegen verandering in de organisatie. Hieruit bleek onder dat er tussen de afdelingen het nodige onbegrip en de nodige onwetendheid bestond over elkaars werkzaamheden. Brans heeft het team gestimuleerd tot het out-of-the-box denken om een concreet veranderplan te starten. Dit plan bestond uit een vijftal projecten zoals de uitwisseling van medewerkers tussen verschillende afdelingen. Zo konden collegae ervaren wat het werk van de ander inhield. Dit vergrootte het onderlinge begrip. Het resultaat van het veranderplan is dat de projecten decentraal en op vrijwillige basis op de verschillende gerechtelijke locaties zijn uitgevoerd. Dit had tot gevolg dat nieuwe reorganisaties flexibeler konden worden doorgevoerd

Cases bij Narim, de Lotto, Raad voor de Rechtspraak, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, FNV en Microsoft

v01

Reactie van deelnemers:cropped-MG_7077.jpg
Gerbren Deves Relatiemanager bedrijven, Artsen zonder Grenzen
Top kwaliteiten van Maurits Brans: Great Results, Expert, Creative
“Maurtis is a knowledgeable and creative facilitator who professionally led a brainstorm of MSF (Artsen zonder Grenzen) about possibilities to cooperate with the corporate sector.”

Paul van Gessel, Director, Fryslân Marketing
“Maurits Brans is listening very good. This must be the basic reason for his succesful operations in change facilitation. He can lead a proces the way you would hope.” 

Marco Florijn, Wethouder Gemeente Leeuwarden
“Maurits is a source of creativity. With his energy he gets groups moving.”

v03