Open space

Open space is een discussievorm waarbij groepen van veertig tot zelfs tweeduizend mensen de grootst mogelijk vrijheid krijgen te uiten wat hen boeit. Dit gebeurt binnen een gestructureerd proces. Het doel van een open space-bijeenkomst is dat de opdrachtgever antwoorden krijgt op probleem van mensen uit de organisatie. Dat kan zijn het invullen van een nieuwe strategie, het benaderen van een nieuwe markt of een complete reorganisatie. Het resultaat is dat iedereen aan bod is geweest in de discussie, omdat ook in kleinere groepjes onderwerpen worden besproken. Een open space-bijeenkomst eindigt met een – door de deelnemers zelf geschreven – einddocument waarin de output van een sessie staat beschreven. Dit document waarborgt de follow-up van de sessie.

Een voorbeeld van de open space-bijeenkomst is een talentensessie voor een provinciale organisatie. Zo’n sessie omvat een zoektocht naar verborgen talent met als doel om meer uit medewerkers te halen. Daardoor zijn medewerkers meer gemotiveerd en dat werkt effectiever voor de organisatie. De open space startte met een introductie van de directeur over het belang van de bijeenkomst. Vervolgens werden de medewerkers door Brans aangespoord om hun talenten te benoemen. In subgroepen werd besproken hoe zij dat talent voor de organisatie konden inzetten. Voorbeelden van resultaten uit de sessie zijn een talentenbank, waarin projectleiders kunnen zoeken naar specifieke talenten. Een ander voorbeeld is een personeelslid dat na aanleiding van de sessie met veel plezier de Covey-training volgde. Inmiddels heeft hij deze persoonlijkheidstraining binnen de organisatie reeds aan honderdvijftig medewerkers gegeven.

Maurits heeft open spaces begeleidt voor een aantal bevolkingsonderzoeken, meerdere gemeenten en provincies.

2012-10-30-bvo-dag-teuge-001
Reactie van een opdrachtgever: 
Sietse Harkema Verandermanager bij de Gemeente Leeuwwarden
Top kwaliteiten van Maurits Brans: Great Results, On Time, Creative
“Maurits Brans heeft eind 2006 begin 2007 als creatieve inspirator de open space bijeenkomst als onderdeel van een veranderaanpak (programma Vitaliteit) geïntroduceerd en begeleid bij de gemeente Leeuwarden. Dat heeft hij heel goed gedaan en het resultaat was uitstekend.”

dsc_1791