Future Search

Future Search is een slimme planningsbijeenkomst, waarin mensen hun capaciteiten snel in actie kunnen omzetten. Het ontwerp van de bijeenkomst is sterk gestructureerd, gebaseerd op principes en ervaringen die gedurende vijftig jaar getest zijn in veel verschillende culturen. De bijeenkomst duurt zestien uur, verdeeld over drie dagen. De twee overnachtingen vormen een essentieel onderdeel van het planningsproces. Het proces wordt ook wel ‘riding the rollercoaster’ genoemd. Wederzijds leren onder belanghebbenden in homo- en hetereogene groepen vormt de katalysator voor vrijwillige acties en opvolging. Future Searches zijn over de hele wereld en in alle sectoren gehouden, dus ongebonden aan markten en culturen.007-img_2449

Tijdens een Future Search wordt het verleden in beeld gebracht met het maken van een timeline. Alles wat een rol speelt in het heden wordt met behulp van mindmapping in kaart gebracht. De spark van herkenning in hetrogene groepen vindt nu plaats, alle stakeholders kennen hetzelfde verleden en heden. Dit is de sleutel voor het maken van ideale toekomstscenario’s. Deze worden door alle stakeholders opgesteld en gedeeld met de de aanwezigen. Vervolgens worden actieplannen uitgewerkt om gezamenlijk te werken aan een realistische route naar een gewenste toekomst.
Er wordt afwisselend gewerkt in zelfsturende heterogene tafelgroepen, meer homogene stakeholdergroepen en plenair in de grote groep. In Future Search staat het vinden van ‘common ground’ voorop, om vandaar verder te kunnen werken aan een gewenste toekomst.

De website van the Future Search Network geeft uitgebreide informatie over achtergronden, principes en voorwaarden voor succes en ervaringen.

Een partij die u voorging onder begeleiding van Maurits is marktonderzoekbureau SymphonyIRI Group.

mindmapping